Search

Dantic har prøvd nye ting, lasting av rederiets første tømmerlast, på Silda til

Norske Skog i Skogn.


Dette gikk kjempe flott,

god innsats av mannskapet👏🏻 ⚓️

Siste tilskudd til flåten er i kveld ankommet til Hjelmås kor den skal klargjerast og setjast i drift innan kort tid.

Me ynskjer STRAUMFRAKT velkommen⚓️🤩⚓️
Vi ser etter deg som trivast et hektisk miljø, kan jobbe sjølvstendig, men som òg evner å jobbe godt i team.


Personlege eigenskapar:


* Påliteleg og målbevisst

* Gode samarbeidsevner

* Løysingsorientert og strukturert

* Fleksibel

* Positiv haldning til ISM

Kaptein


Krav til kompetanse:

* D1

* Minimum ROC

* Erfaring frå kysten/sandfart er absolutt å føretrekkja.

* Ynskeleg med erfaring frå gravemaskin

Overstyrmann:


Krav til kompetanse:

* D3

* Minimum ROC

* Erfaring frå kysten/sandfart er absolutt å føretrekkja.

* Ynskeleg med erfaring frå gravemaskin

Kokekyndig lettmatros:


Ønska kvalifikasjonar:

* Gyldig grunnleggjande sikkerhetskurs.

* Ferdighetssertifikat matros

* Erfaring frå gravemaskin

* Maskinteknisk innsikt

* Brovaktsertifikat

Maskinpasser:


* Ønskede kvalifikasjoner:

* Gyldig IMO 50 STCW sikkerhetskurs

* Brovaktsertifikat

* Bakgrunns erfaring som trekker opp; mekanisk, gravemaskinfører,

Motormekanisk og lignende arbeid med maskiner og maskinføring.

Ukvalifiserte søkere vil bli vurdert om

de har ønskelig bakgrunnserfaring og det oppfordres derfor til å

søke.

Søkjar må kunna framvisa gyldig helseattest for sjøfolk

Vi tilbyr:


* Turnusordning i eit selskap i vekst.

* Spennande og variert kvardag på sjøen.

* Konkurransedyktig løn og pensjonsordning.

Tiltredelse etter avtale ifrå påske og utover våren

Interesserte kan sende søknad med

CV til post@roslagen.no merkes med

«Søknad og aktuell stilling»

Ved spørsmål til stillingene ta kontakt med

Mary Ann Mostraum mob: 41248129