Search
  • Mary Ann Mostraum

Siste tilskudd i flåten

Siste tilskudd til flåten er i kveld ankommet til Hjelmås kor den skal klargjerast og setjast i drift innan kort tid.

Me ynskjer STRAUMFRAKT velkommen⚓️🤩⚓️
69 views0 comments

Recent Posts

See All