top of page

Agromar

Screenshot 2021-01-07 at 20.24.22.png

Kalken skal ha same plass i driftsplanen som gjødsel og andre innsatsfaktorar. Kalk er eit ganske rimeleg driftsmiddel som gir langsiktig avkastning. Kan leverast med båt eller bil!
 

Analyserapport.pdf

Forklaring til analyserapport:
– BL001-16F Blomvåg «fin jordbrukssnd»
– FL001-16F Mandal/Søgne «fin jordbruksand»
– ML 001-16F Mandal /Søgne «fin jordbruksand»
– YL001-16F Dyrholmen/Karmøy «fin jordbruksand»
– BL 001-16G Blomvåg «grov filter sand»

Landbrukskalking – jordas si avkasting – bonden sin økonomi

bottom of page