top of page

FILTRAMAR

Wastewater-1.jpg

Filtramar – Avløpsrensing

Filtramar er eit biofilter som nyttast i avløpsanlegg for å reinse avløpsvatn, t.d.  kloakk.

Filteret fjernar organisk stoff og bakteriar, og bind opp fosfor. Filteret brukar skjelsand som kan binde fosfor i mange år.

Ved normal bruk og driftsforhold reknar vi med at Filtramar har ei funksjonstid på 10-20 år, før filtermassen må erstattast med nytt materiale. Brukt materiale kan brukast som gjødsel og kalkkjelde på landbruksjord.

Filtramar – Avløpsrensing

bottom of page