top of page

SKJELSAND

Screenshot 2021-01-07 at 20.19.22.png

Skjelsand er eit 100% reint naturprodukt som blir hausta frå havbotn.

Skjelsand har mange bruksområde som til dømes jordforbetring, kalking
av landbruksjord, hønsefor, strøsand og reinvasking av avløp. Skjelsand vert og brukt til å lage sandstrender.

Skjelsand er ein viktig naturressurs og kan finnast fleire stader langs
kysten. Dei største førekomstane av skjelsand finn ein gjerne i straumrike område, på djup mellom 10-30 meter ut mot havet.

Selskapet har konsesjonar for opptak og leverer til alle bruksformåla i bulk og storsekk langs hele kysten.

Skjelsand – Eit miljøvenleg, reint naturprodukt frå havet.

bottom of page