SearchDu finn oss på på facebook og instagram her kjem det oppdateringer frå alle våre fartøy. Her ser dykk at Sandtroll laster Roslagen med sjellsand.


Reiarlaget har modernisert seg og endelig fått seg heimeside. Vi håper dykk gjennom heimesida vår vil sjå at det maritime fag er veldig spennande, interessant , variert og lærerikt.